การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2567 เรื่อง “Current Trends in Clinical Chemistry”

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ช่วงเวลารับสมัคร
5 ธ.ค. 2566 - 16 ก.พ. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ประเภทหลักสูตร
รูปแบบ Online ภาคบรรยายรูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รูปแบบ Online ภาคบรรยาย 2000 บาท
รูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย 3000 บาท